เซ็นทรัล สมุย

โปรโมชั่น


โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่เซ็นทรัล สมุย

Smile Point ช้อปฟินเวอร์
Smile Point ช้อปฟินเวอร์

โปรโมชั่นร้านค้า/ชอปปิ้ง

รายชื่อผู้โชคดี LUCKY DRAW

รายชื่อผู้โชคดี LUCKY DRAW

23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567
Smile Point ช้อปฟินเวอร์

Smile Point ช้อปฟินเวอร์

17 เมษายน 2567 - 17 กรกฎาคม 2567
Songkarn Festival

Songkarn Festival

2 -21 April 2024
She Inspires Me

She Inspires Me

1 มี.ค. 67 – 17 มี.ค. 67
Summer Wonderfest

Summer Wonderfest

7 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67
SUMMER WONDERFEST 2024

SUMMER WONDERFEST 2024

7 Mar 2024 – 19 May 2024
The 1 สูงสุด X3*

The 1 สูงสุด X3*

1 มค - 31 ธค 2567
TOP SPENDERS REWARD 2024

TOP SPENDERS REWARD 2024

10 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
ENJOY DOUBLE PRIVILEGES! EXCLUSIVELY FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS

ENJOY DOUBLE PRIVILEGES! EXCLU...

28 November 2023 - 30 April 2024
THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

THE GREAT CHINESE NEW YEAR 202...

10 January 2024 – 20 February 2024
EXCLUSIVE PROMOTION FOR NON-THAI UNIONPAY CARD

EXCLUSIVE PROMOTION FOR NON-TH...

21 DEC 2023 – 29 FEB 24
INTERNATIONAL TOURIST EXCLUSIVE PRIVILEGES FROM ZEN GROUP

INTERNATIONAL TOURIST EXCLUSIV...

1st Dec. 23 – 31st Jan 24
The Greatest Grand Sale

The Greatest Grand Sale

1 june - 31 July 2023
bg1

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว