MY STAGE
days
hrs
min
sec
10-16 January
10:00 - 22:00
ลานอะควาเรียม ชั้น 1

MY STAGE

น้องๆหนูฟังทางนี้!! ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล เปิดพื้นที่ MY STAGE "เวทีนี้เป็นของหนู" ให้น้องๆหนูๆมาแสดงความสามารถสุดครีเอทกัน ที่งาน Central Kids Day 2023"คิด(ส์)ครีเอทโลก🌱🌎🪴 ✨
.
😄✨เเละเตรียมตัวพบกับ พื้นที่ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตด้วยความสุข กับ เครื่องเล่น เเละ ฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย
.
📅 เเล้วพบกัน วันที่ 10 - 16 ม.ค. 66
📍 ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

CALENDAR


Events you might be interested in

Subscribe for privileges and more benefits

The specified form no longer exists or is currently unpublished.

Complete


We have received your information