เซ็นทรัล เชียงราย

โปรโมชั่น


โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่เซ็นทรัล เชียงราย

International Women’s Day 2024
SheInspiresMe

โปรโมชั่นร้านค้า/ช้อปปิ้ง

She Inspires Me

She Inspires Me

1 มี.ค. 67 – 17 มี.ค. 67
Summer Wonderfest

Summer Wonderfest

7 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67
SUMMER WONDERFEST 2024

SUMMER WONDERFEST 2024

Period: 7 Mar 2024 – 19 May 2024
The 1 สูงสุด X3*

The 1 สูงสุด X3*

1 มค - 31 ธค 2567
TOP SPENDERS REWARD 2024

TOP SPENDERS REWARD 2024

10 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
VIETJET AIR

VIETJET AIR

NOW - 31 DECEMBER 2023
THAI AIRWAYS

THAI AIRWAYS

NOW - 30 JUNE 2023
BANGKOK AIRWAYS

BANGKOK AIRWAYS

NOW - 31 DECEMBER 2023
bg1

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว