เซ็นทรัล พิษณุโลก
Phitsanulok Songkran Night Party 2024
<p>"Phitsanulok Songkran Night Party 2024&rdquo; ปาร์ตี้สงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง ปีนี้มันส์ที่สุด เปียกที่สุด ศิลปินจัดเต็มทั้ง 3 วัน ชมฟรี !!! ปาร์ตี้คอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตทั้ง 3 วัน พบดีเจ EDM สุดฮอต และชุ่มฉ่ำไปกับระบบน้ำแบบ 360 องศา</p>
See More
International Women’s Day 2024
SheInspiresMe
ส่งแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคน กับแคมเปญเพื่อผู้หญิงทุกคน
bg2-Phitsanulok bg2
Calendar

กิจกรรมและข่าวสาร

ดูอีเวนต์ทั้งหมด
bg-Phitsanulok bg bg
Personalization

เลือกความสนใจของท่าน

personalization-3
personalization-4
persona4
personalization-2
persona2
personalization-1
persona1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลTOP SPENDER

ก.พ. 14, 2567, 11:31 AM
Title : ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลTOP SPENDER
Promotion Date : 1 พ.ย. 66 – 7 ม.ค. 67
Short Description : จากแคมเปญ THE GREAT CELEBRATION 2024

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS*

40 TOP SPENDERS*

รับคะแนน The 1 รวม 4,000,000 คะแนน

สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 40 ท่านแรก รับคะแนน The 1 จำนวน 100,000 คะแนน (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 400,000.-) เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 สาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก และยกเว้น การใช้จ่าย ณ ร้านค้าในหมวด Luxury Fashion และ Luxury Watch (ร้านค้าหมวด Luxury Fashion ได้แก่ ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA,  BOTTEGA VENETA, GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON, SAINT LAURENT, VERSACE , ZEGNA และร้านค้าหมวด Luxury Watch ได้แก่ CORTINA WATCH, PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS, ROLEX, SIAM SWISS และ OMEGA)

วัชราภรณ์ ทองคำ

อัครเดช อุรุพงศา

อัครพล อุรุพงศา

สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์

โชติรส สว่างรุ้งวัฒนา

ธณัช โสมจันทร์

นพพล มีรัตน์

ภัทร์ธิดา ทองสีเหลือง

สุภาภรณ์ งามประเสริฐชัย

ณัฐภัทร สังขรัตน์

อาทิตยา แก่เมือง

ทรงชัย ใจมีมิตร

ฐัชสวัท สมประเสริฐสุข

ไพฑูรย์ ตระกูลทรัพย์

CHAIYUT TUNJITWATANA

อินทิรา แสงแก้ว

ประทับใจ สุรวิศาลกุล

จิตติมา เกษมโกเมศ

วิภาพร ชำนาญกลการ

โศภิษฐา มิรานดา

กฤชกมล ทองเพ็ง

พวงเพ็ชร หนูประเสริฐ

อภิญญา ชนสยอง

นพพล กมลวีระกชกร

มาลินี พิศาลกิจวนิช

กิตติกวิน มาคำมี

กนกวรรณ เย็นลำยอง

ธนาวุฒิ ทับทิมกลาง

ชนาภา รุ่งกรุด

จิตหทัย จงจิตร

อานนท์ บำรุงพืช

ต้นตระการ โพธิสาร

สุทธิพงษ์ คำบิน

ศราวุธ อุทธิยา

สิทธิพร ช่วยมาก

จุฬาลักษณ์ เจริญจิตสวัสดิ์

พัชราณี ภวัตกุล

ปิยะวัช ปัตตะนุ

ภวินท์ จันทร์หอม

กรชุลี สาคะริชานนท์


• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • คะแนนเดอะวันจะเข้าอัตโนมัติภายใน 60 วัน หลังวันประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทาง application The 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจันจิรา  เส้งส่ง  โทร. 02-667-5555

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลโดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณจันจิรา  เส้งส่ง โทร 02-667-5555 ในช่วงวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10:00 – 12:00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี

 

เงื่อนไขรวม

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 39 สาขาทั่วประเทศ เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษกรวม 39 สาขาทั่วประเทศ  • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/พันธมิตร/ท่านตลอดแคมเปญ • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

เงื่อนไขของรางวัล TOP SPENDER เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 39สาขาทั่วประเทศ

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ฯ • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา และ www.central.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย

40 TOP SPENDERS* สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 40 ท่านแรก รับคะแนน The 1 จำนวน 100,000 คะแนน (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 400,000.-) เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ ยกเว้น การใช้จ่าย ณ ร้านค้าในหมวด Luxury Fashion และ Luxury Watch (ร้านค้าหมวด Luxury Fashion ได้แก่ ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA,  BOTTEGA VENETA, GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON, SAINT LAURENT, VERSACE , ZEGNA และร้านค้าหมวด Luxury Watch ได้แก่ CORTINA WATCH, PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS, ROLEX, SIAM SWISS และ OMEGA) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 14 ก.พ. 66 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขา และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 39 สาขาทั่วประเทศ • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender ลำดับนั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนดังกล่าวก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Category :
Promotion Tags :
Homepage Personalization :
Lifestyle inspiration

บทความที่ท่านอาจสนใจ

bg3
สมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

OTP is sent to your mobile number. Please verify in 3 min

เลือกรับข่าวสารไลฟ์สไตล์ที่ท่านสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ไลฟ์สไตล์)

Select a choice

Select a choice

Select a choice

Select a choice

ช่องทางที่สะดวกรับสิทธิพิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
The 1
bg-Phitsanulok

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้  ของเราที่นี่