เซ็นทรัล ลำปาง

นโยบายความเป็นส่วนตัว


 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราจึงใคร่ขอเรียนแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ให้ทราบ สามารถอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/corporate-governance/privacy-policy

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว