เซ็นทรัล ลาดพร้าว
AMAZING FLOWER SHOW 2021
days
hrs
min
sec
07-17 ธันวาคม
10:00 - 22:00
ลานกิจกรรม ชั้น G หน้า Uniqlo

AMAZING FLOWER SHOW 2021

AMAZING FLOWER SHOW 2021 WONDER BLOOMING OF AYUTTHAYA @Central Ayutthaya

อโยธยา “คชบุปผาศิราภรณ์”

🐘 อัศจรรย์ใจไปกับความงาม ประติมากรรมช้างดอกไม้ ขนาดใหญ่กว่า 5 เมตร ที่เคลื่อนไหวได้ เชือกแรกของโลก

🐘 อัศจรรย์ ความงาม และตื่นตากับ กล้วยไม้ตระกูลช้างไทยนานาพันธุ์

7-17 ธันวาคมนี้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น G หน้า Uniqlo

ปฏิทิน


กิจกรรมที่คุณอาจสนใจ

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว