เซ็นทรัล โคราช

The Greatest Grand Sale 2024

7 June 2024 – 31 July 2024

The Greatest Grand Sale 2024 | EXCLUSIVE PRIVILEGES FOR INTERNATIONAL SHOPPERS

Period: 7 June 2024 – 31 July 2024

Apply for The 1 Tourist membership to get:

EXCLUSIVE PRIVILEGES FOR INTERNATIONAL SHOPPERS

 1. Free Tourist Welcome Package valued up to THB 10,000*
 2. Get Bath & Bloom All Day Moisturizing Set (valued THB 790) when spending up to THB 5,000*

     *Limit 1,500 privileges / campaign / all participating branches

     *Limit 1 privilege / person / day

  *SPECIAL FOR KLOOK CUSTOMER* (International Shoppers Only)

  • Get Bath & Bloom All Day Moisturizing Set (valued THB 790) when spending up to THB 4,000*
  • To redeem: Present your Klook Application Membership (profile page) with receipt at Redemption Counter

Receive your privileges at Redemption Counter, 1 Floor

Participating Branches: centralwOrld, Central Village, Central Phuket, Central Rama 9, Central Ayutthaya, Central Pattaya, Central Marina, Central Si Racha, Central Chanthaburi, Central Udon, Central Chiangmai, Central Chiangmai Airport, Central Chiangrai, Central Samui and Central Hat Yai

*Terms and conditions apply

 

24 年 6 月 7 日 – 24 年 7 月 31 日

申请The 1游客会员,可立即享有专属特权

国际游客专属特权  

 1. 免费领取价值10,000泰铢的游客迎宾套餐

 2. 消费满 5,000 泰铢即可获赠 Bath & Bloom 全天身体乳保湿套装 (价值 790 泰铢)*

       *仅限1,500个特权/活动/所有参与活动的门店

        * 仅限享受一次优惠/人/天

  Klook客户特惠(仅限国际游客)

  消费满 4,000 泰铢即可获赠 Bath & Bloom 全天身体乳保湿套装 (价值 790 泰铢)*

  兑换方式:在兑换柜台出示您的KLOOK会员资格(个人资料页)和收据

  可在1层礼品兑换柜台处领取您的专属特权

  参与活动的门店:尚泰中央世界购物中心、尚泰维丽小镇、尚泰普吉岛购物中心、尚泰拉玛9购物中心、尚泰大城购物中心、尚泰芭提雅购物中心、尚泰渔港购物中心、尚泰是拉差购物中心、尚泰尖竹汶府购物中心、尚泰乌隆府购物中心、尚泰清迈购物中心、尚泰清迈机场购物中心、尚泰清莱购物中心、尚泰苏梅岛购物中心、尚泰合艾购物中心。

  *适用条款及条件

 

Кампания грандиозной распродажи

7 июля 2024 - 31 июля. 2024 

Подайте заявку на участие в The1 Tourist, чтобы получить эксклюзивные привилегии

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

 1. БЕСПЛАТНЫЙ приветственный пакет на сумму до 10 000 бат*
 2. Получите увлажняющий набор Bath and Bloom для повседневного использования (стоимость 790 тпйских батов), потратив только до 5 000 батов

  * Ограничение 1 привилегия на человека в день

  * Ограничение 1500 привилегий/акций/во всех участвующих филиалах

  Специально для клиентов Klook (только для иностранных покупателей)

  Получите увлажняющий набор Bath and Bloom для повседневного использования (стоимость 790 тпйских батов), потратив только до 4 000 батов

  Получите свою привилегию у стойки выдачи на 1 этаже

  Участвующие филиалы: CentralWorld, Central Village, Central Phuket, Central Rama 9, Central Ayutthaya, Central Pattaya, Central Marina, Central Si Racha, Central Chanthaburi, Central Udon, Central Chiangmai, Central Chiangmai Airport, Central Chiangrai, Central Samui и Central Hat Yai.

  *При выполнении условий

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ

The Greatest Grand Sale 2024

The Greatest Grand Sale 2024

7 Jun – 31 Jul 2024
Enjoy a Grab Discount
享受 Grab 折扣

Enjoy a Grab Discount 享受 Grab ...

Now – 31 Dec 2024 / 今日至 2024 年 12 月 31 日
Marina Rewards 2024

Marina Rewards 2024

จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
The Greatest Grand Sale 2024

The Greatest Grand Sale 2024

7 มิ.ย. 67 – 31 ก.ค. 67 ​​
The Greatest Grand Sale 2024

The Greatest Grand Sale 2024

7 June 2024 – 31 July 2024

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว