เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

TOP SPENDER ARIGATO SENSAI

ระยะเวลาสะสมยอดตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 67

TOP SPENDER ARIGATO SENSAI

 

ช้อปคุ้ม รับรางวัลจาก Hotel Sensai Nimman Chiang Mai เมื่อมียอดช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ 10 ท่านแรก

ระยะเวลาสะสมยอดตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 67

1st Top Spender 
รับฟรี แพคเกจห้องพัก Junior Suite 1 คืน พร้อมอาหารเช้า จาก Hotel Sensai Nimman Chiang Mai สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 8,000 บาท (สะสมยอดช้อปขั้นต่ำ 600,000-.)

2nd, 3rd Top Spender 
รับฟรี Experiential Omakase สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,998 บาท
*ลูกค้าที่มียอดช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญลำดับที่ 2 และ 3 (ขั้นต่ำ 400,000-.)

4th, 5th Top Spender 
รับฟรี Japanese Afternoon Tea เซ็ตสำหรับ 3-4 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 1,190 บาท 
*ลูกค้าที่มียอดช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญลำดับที่ 4 และ 5 (ขั้นต่ำ 400,000-.)

6th – 10th Top Spender 
รับ The1 Point มูลค่ารวม 50,000 คะแนน
*ลูกค้าที่มียอดช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญลำดับที่ 6 ถึง 10 (ขั้นต่ำ 400,000-.)

หมายเหตุ
*สินค้าหมวด Fashion ยอดสะสม x2 ยกเว้นร้านค้า Outlet
*การสะสมยอด x2 ไม่รวมกับการสะสมยอด The 1 Exclusive

 

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 นําเฉพาะใบเสร็จการใชจายจากรานคาที่รวมรายการมาลงทะเบียนรับสิทธิ์สะสมยอดที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนยการคาภายในวันที่มีการใชจายเทานั้น —สะสมยอดได้ตลอดแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2567 —สงวนสิทธิ์ในการแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกัน เท่านั้น —สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2567 เท่านั้น —สงวนสิทธิ์เฉพาะใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและออกโดยร้านค้าสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เท่านั้น —สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ ณ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพซร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย —พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ —สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากรานคาภายในศูนยการคาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เทานั้น —ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ —ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า —การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด —โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต —เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ​

Enjoy a Grab discount when you head to Central Shopping Center

Enjoy a Grab discount when you...

Today – 31 Dec 2024
CPN x AIS TOURIST PRIVILEGES 2024

CPN x AIS TOURIST PRIVILEGES 2...

1 Mar – 31 Dec 2024
CHIANG MAI SUMMER 2024

CHIANG MAI SUMMER 2024

5 Apr – 31 May 2024
SUMMER WONDERFEST 2024 | EXCLUSIVE PRIVILEGES FOR INTERNATIONAL SHOPPERS

SUMMER WONDERFEST 2024 | EXCLU...

7 Mar 2024 – 19 May 2024
INTERNATIONAL CUSTOMER PRIVILEGES | 国际旅游特权

INTERNATIONAL CUSTOMER PRIVILE...

Today - 31 March 2025

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว