เงื่อนไขเต็ม

เงื่อนไขรวม • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวม 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี)  • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษของห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

เป็นรายการส่งเสริมการขายของห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอล์ล, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล เรสตอรอง กรุ๊ป, และออฟฟิศเมท • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้าง/ร้านค้ากำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงห้าง/ร้านค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของห้าง/ร้านค้านั้นๆ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษของร้านค้า

เป็นรายการส่งเสริมการขายของร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของร้านค้านั้นๆ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive

ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น : แลกคะแนน The 1  400 คะแนน รับส่วนลดพิเศษ 400 บาท (จากอัตราปกติใช้ 4,000 คะแนน) สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท/ใบเสร็จ 5,000 บาท (เฉพาะ 17 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษแลกคะแนน The 1 จำนวน 400 คะแนนเพื่อคูปองส่วนลด on-top 400 บาทบนแอปพลิเคชัน The 1 สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น
 • คูปองสามารถใช้งานได้เฉพาะในร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาที่กำหนดบนคูปองเท่านั้น (มีจำนวนสิทธิ์จำกัดสำหรับแต่ละร้านค้า)
 • แลกและใช้งานคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565
 • จำกัดการแลกและใช้งานคูปองละ 1 ครั้ง / สมาชิก / ใบเสร็จใช้จ่าย ตลอดช่วงแคมเปญ (จำกัด 1,000 คูปอง ตลอดรายการ)
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จเท่านั้น
 • คูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดควบคู่กับการใช้คะแนน The 1 แลกเป็นส่วนลด ณ จุดขายได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด กรุณาศึกษาเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • หลังจากยืนยันแลกคูปองแล้ว คะแนนที่แลกจะไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเว้นให้ส่วนลด ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถทำการตัดคูปองได้ (เช่นรหัสคูปองไม่สามารถใช้งานได้ รหัสคูปองมาจากรูปถ่ายหน้าจอ หรือ รหัสคูปองถูกกดใช้งานและหมดอายุก่อนถึงหน้าร้าน) ในกรณีดังกล่าวลูกค้าอาจติดต่อ The 1 Call Center เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 โรบินสัน ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. 2565 - 24 ก.ค. 2565, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 5 ก.ค. 2565, เพาเวอร์บาย ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565, ซูเปอร์สปอร์ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565, บีทูเอส ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 และออฟฟิศเมท ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จ โฮมเวิร์ค แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • รางวัล Top Spenders เป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 600,000 บาทขึ้นไป รวม 20 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ปัจจุบัน (ถือสถานะแล้วก่อนเดือน มิ.ย. 65) จำนวน 10 รางวัล และรางวัลสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ใหม่จากการใช้จ่ายในระยะเวลาแคมเปญ จำนวน 10 รางวัล รับบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui จำนวน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 20,000.- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • บัตรกำนัลสามารถใช้สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2566 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ โดยต้องติดต่อจองล่วงหน้ากับทางรีสอร์ท และหากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้ • ยกเว้นการเข้าพักระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2565 - 5 ม.ค. 2566 และ 13 เม.ย. 2566 – 16 เม.ย. 2566 • แพ็กเกจรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ฟรีรถรับ-ส่งสนามบิน, และรีสอร์ตเครดิต 500 บาท (สามารถใช้ได้สำหรับรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ใช้บริการสปา) • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเอกสิทธิ์อื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับแขก 2 ท่านต่อห้อง • ในกรณีที่ไม่มาเข้าพัก (no-show) หรือยกเลิกช้า (late cancalleation) บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี • ห้องพักจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะทำการจอง • กรุณานำนัตรกำนัลมาแสดง ณ เวลาเช็คอิน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน หากถูกขโมยหรือสูญหาย ทางโรงแรมจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด

 • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 28 ส.ค. 2565 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขา และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender ลำดับนั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนดังกล่าวก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่  วันที่ 1 - 6 ก.ย. 2565 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขลุ้นช้อปฟรี 400,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 146 รางวัล (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขา ทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุกๆ 2,000.- รับ 1 สิทธิ์ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 31 ก.ค. 2565 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 โรบินสัน ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. 2565 - 24 ก.ค. 2565, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 5 ก.ค. 2565, เพาเวอร์บาย ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565, ซูเปอร์สปอร์ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565, บีทูเอส ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 และออฟฟิศเมท ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จ โฮมเวิร์ค แฟมิลี่มาร์ท  โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • พิเศษรับสิทธิ์ชิงโชคเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต, บัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ* และลูกค้า Nok Air ที่นำใบเสร็จมาแสดง พร้อม Boarding Pass สำหรับเที่ยวบินระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 – 31 ก.ค. 2565 มาลงทะเบียน (สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่รวมการใช้จ่าย ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อป ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th) • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัลวันที่ 5 ก.ย. 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีวันที่ 22 ก.ย. 2565 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขารวม 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 23 - 28 ก.ย. 2565 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลจากห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล (Central Group) และเซ็นทรัลรีเทล (Central Retail) มูลค่ารางวัลละ 400,000.00 บาท จำนวน 1 รางวัล  มูลค่ารวม 400,000.00 บาที, รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ JUBILEE THE TRAPEZIUM PENDANT เพชรน้ำ 99 (E COLOR DIAMOND) มูลค่ารางวัลละ 30,000.00 บาท  จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 150,000.00 บาท,  รางวัลที่ 3 จี้เพชรแท้ JUBILEE THE BRIDGE PENDANT เพชรน้ำ 99 (E COLOR DIAMOND) มูลค่ารางวัลละ 30,000.00 บาท  จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 150,000.00 บาท, รางวัลที่ 4

จี้เพชรแท้ JUBILEE เพชรน้ำ 99 WHITE GOLD มูลค่ารางวัลละ 30,000.00 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 60,000.00 บาท, รางวัลที่ 5 สร้อยข้อมือ PANDORA มูลค่ารางวัลละ 24,600.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 24,600.00 บาท, รางวัลที่ 6 บัตรโดยสารสายการบิน NOK AIR ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 19,000.00 บาท  จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 570,000.00 บาท, รางวัลที่ 7 GARMIN VIVOMOVE LUXE, KOR/SEA (SILVER, NAVY, LEATHER) มูลค่ารางวัลละ 17,590.00 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 35,180.00 บาท, รางวัลที่ 8 เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย DYSON V8 SLIM FLUFFY+ มูลค่ารางวัลละ 15,900.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 15,900.00 บาท, รางวัลที่ 9 เครื่องเป่าผม DYSON SUPERSONIC™ (สีไอรอน/บานเย็น) มูลค่ารางวัลละ 16,500.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 16,500.00 บาท, รางวัลที่ 10 บัตรกำนัลจาก Central Food Hall และ Tops Market มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท, รางวัลที่ 11 MAKE UP SET จาก LYN BEAUTY จำนวน 1 ลุค และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท, รางวัลที่ 12 JUBILEE LINE FRIENDS COLLECTION เพชรน้ำ 99 E-COLOR DIAMOND HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 9,900 บาท, รางวัลที่ 13 COACH Card Case (Red) มูลค่ารางวัลละ 7,900.00 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 15,800.00 บาท, รางวัลที่ 14 SWATCH นาฬิการุ่น SISTEM 51 IRONY มูลค่ารางวัลละ 6,600.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 6,600.00 บาท, รางวัลที่ 15 SWATCH นาฬิการุ่น TIGER POWER 2022 มูลค่ารางวัลละ 5,300.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 5,300.00 บาท, รางวัลที่ 16 MICHAEL KORS Jet Set Card Case (Dark Berry) มูลค่ารางวัลละ 4,630.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 4,630.00 บาท, รางวัลที่ 17 MICHAEL KORS Jet Set Card Case (Multi Brown) มูลค่ารางวัลละ 4,630.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 4,630.00 บาท, รางวัลที่ 18 COACH Card Case (Blue) มูลค่ารางวัลละ 3,900.00 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 11,900.00 บาท, รางวัลที่ 19 SuperDry Mesh Trap Backpack มูลค่ารางวัลละ 3,890.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 3,890.00 บาท, รางวัลที่ 20 บัตรกำนัลจาก B2S มูลค่ารางวัลละ 3,000.00 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 30,000.00 บาท, รางวัลที่ 21 บัตรกำนัลจาก Officemate มูลค่ารางวัลละ 3,000.00 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 30,000.00 บาท, รางวัลที่ 22 CHARLES & KEITH LASER-CUT TOP HANDLE มูลค่ารางวัลละ 2,590.00 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 2,590.00 บาท, รางวัลที่ 23 บัตร VIP 10 ที่นั่ง จาก Major Cineplex มูลค่ารางวัลละ 2,500.00 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 50,000.00 บาท, รางวัลที่ 24 บัตร VIP 10 ที่นั่ง จาก SF Cinema มูลค่ารางวัลละ 2,800.00 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 56,000.00 บาท, รางวัลที่ 25 SUPERDRY SPORT DUFFLE CARRIER (คละสี - เขียว และชมพู) มูลค่ารางวัลละ 690.00 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 13,800.00 บาท

• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามศูนย์ฯ ห้างฯ และร้านค้ากำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้า แผนก และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์

• เงื่อนไขและข้อกำหนดบัตรโดยสารสายการบิน NOK AIR ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง : สำหรับเส้นทางภายในประเทศเส้นทางใดก็ได้ โดยมีต้นทางหรือปลายทางกรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม • บัตรโดยสารมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น หากมิใช้สิทธิภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ •  บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งประเภทบินสบาย ( Nok X-tra ) และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้เดินทางแบบ Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry ไม่สามารถใช้เดินทางในเส้นทางบินต่อเนื่องได้ (Connecting Flight) และไม่สามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้ • การติดต่อขอสำรองที่นั่ง : - ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง - ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมล nokredemption@nokair.com (เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.) - สำมารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียด ทั้งขาไป-ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยวบิน • ผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% โดยจะคำนวณจากราคาบัตรโดยสาร ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง รวมถึง ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน (ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งมูลค่าให้ทราบเมื่อทำการสำรองที่นั่ง) • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้ • ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ • บริการเสริมต่าง ๆ ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com • เงื่อนไขการใช้บัตร VIP 10 ที่นั่ง จาก Major Cineplex : โปรดแสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์สำหรับที่นั่งปกติ ระบบปกติ • บัตรนี้สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้จำนวน 10 ที่นั่ง • บัตรนี้สามารถใช้ชมภาพยนตร์ ได้ครั้งละ 2 ที่นั่ง ต่อกาพยนตร์ 1 รอบ (ไม่สามารถใช้ชมภาพยนตร์เรื่องในวันเดียวกันได้ • บัตรนี้สามารถเพิ่มงินเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่งฮันนีมูน หรือระบบ 3 มิติใด้ • บัตรนี้ไม่สามารถแลกทอน หรือเปลียนเป็นงินสดได้ • ลูกค้าต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการโรงภาพยนตร์ โดยขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่ง ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์,พาราไดช์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ,ไดอาน่า ซีนีพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ,พรอมานาต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์,บลูพอร์ต ซีนีเพล็กช์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บัตรหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566

• เงื่อนไขการใช้บัตร VIP 10 ที่นั่ง จาก SF Cinema : โปรดแสดงบัตรนี้เพื่อสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายบัตรก่อนชมภาพยนตร์ • บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA, SFX CINEMA และ SF CINEMA ทุกสาขา • บัตรนี้ใช้ชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อภาพยนตร์ 1 เรื่อง สำหรับที่นั่ง Deluxe Seat และ Premium Seat ในโรงภาพยนตร์ปกติและระบบปกติ (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ First Class, VIP, MX4D, โรงภาพยนตร์พิเศษ และระบบ 3D Digital) • บัตรนี้สำหรับแขก VIP ของบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษหรือเพิกถอนการใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไข Fashion E-voucher

สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จที่ช้อปตามที่กำหนด พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการเท่านั้น • รับ E-voucher ส่วนลดมูลค่า 500.-*

เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์แฟชั่นที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ครบ 4,500.- ขึ้นไป • E-voucher สำหรับใช้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมีเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำ 1,500.-/ใบเสร็จ • เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่เป็นเพื่อนกับ Line CentralLife เท่านั้น • รับสิทธิ์ผ่าน Line CentralLife • จำกัดสิทธิ์การรับ E-Voucher 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • จำกัด 14,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ และมีจำนวนสิทธิ์แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา (ดูรายละเอียดด้านล่าง) • รับและใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.65 – 31 ก.ค.65 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด • เป็นของรางวัลของ 32 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัลวิลเลจ, เซ็นทรัล มารีนา, เซ็นทรัล รามอินทรา, และเซ็นทรัล จันทบุรี • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการรับ E-Voucher

 1. จำกัดสิทธิ์การรับ E-Voucher 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 4,500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จวันที่เดียวกันได้สูงสุด 3 ใบต่อ 1 สิทธิ์)
 2. จำกัดสิทธิ์การรับ E-Voucher สูงสุด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 3. จำกัด 14,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ รวม 32 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลวิลเลจ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รามอินทรา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า และมีจำนวนสิทธิ์แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา)
 4. E-Voucher มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบสิทธิ์ของแต่ละสาขาได้ ณ จุดขายหรือจุดแลกของสมนาคุณ ณ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 5. ระยะเวลาการแจก E-Voucher ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2565 เท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 และ Central Life Line Official Account เท่านั้น
 7. สงวนสิทธิ์ในการแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 8. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2565 เท่านั้น
 9. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จ จากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ ที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อเท่านั้น และสงวนสิทธิ์การแลกรับ E-Voucher ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 10. สามารถนำใบเสร็จจากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ ไปแลกรับ E-Voucherโดยการ scan รับสิทธิ์ ผ่าน Line centralLife ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณในศูนย์การค้าฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 11. สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าแฟชั่นในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ ณ ศูนย์การค้าฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ท็อปส์ มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส บ้านแอนด์บียอนด์ แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากร้านอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 12. 12. พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 13. E-Voucher นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, สินค้า หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์การ ใช้ผิดเงื่อนไข และความผิดพลาดอันเกิดจากระบบของ E- Voucher  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้ E-Voucher

 1. กรุณาแสดง E-Voucher จาก Central Life Line Official Account ก่อนซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ชำระเงินของร้านค้าแฟชั่นที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการใช้ E-Voucher ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฏาคม 2565 เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 3. จำกัดสิทธิ์การใช้ E-Voucher สูงสุด 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ
 4. E-Voucher นี้สำหรับใช้แทนเงินสดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ในบิลถัดไป เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,500 บาท / ใบเสร็จ (สุทธิ) เท่านั้น สำหรับร้านค้าแฟชั่นที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์การใช้ E-Voucher นี้ สำหรับสาขาที่ปรากฏบน E-Voucher เท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิ์ E-Voucher จาก CentralLife Line Official Account เท่านั้น โดยกรุณาแสดงรหัสและกดใช้ คูปอง ต่อหน้าพนักงานร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น โดยรหัสมีอายุ 5 นาทีนับจากกดใช้งาน ภาพจากการ Capture หน้าจอหรือ Video Scree Recorder ไม่สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้
 7. สงวนสิทธิ์การใช้ E-Voucher นี้สำหรับร้านค้าแฟชั่นที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 8. พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 9. E-Voucher นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ / ร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, สินค้า หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์การ ใช้ผิดเงื่อนไข และความผิดพลาดอันเกิดจากระบบของ E- Voucher  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ E-Voucher และขอสงวนสิทธิ์การรับ E-Voucher ที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ที่เข้าร่วมรายการ

จำนวนสิทธิ์ E-Voucher (สำหรับร้านค้าแฟชั่นที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น)

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ : Adidas, AIIZ, American Eagle, Anello, Banila Co, Barrel, Bath & Body Works, Bershka, Birkenstock, Bossini, Calvin Klein, Casio Watch, Cath Kidston, CC Double O, Champion, Charles&Keith, Clarks, Coach, Coccinelle,, Converse, CPS Chaps, Dyson, Esprit, Fitflop, Fossil Boutique, Fred Perry, Furla, G2000, Garmin, Geox, Giordano, Guess, H&M and H&M HOME, Harnn, Havaianas, Hoka, Ikon, Innisfree, Jaspal, Jelly Bunny, Jim Thompson, Karl Lagerfeld, Kate Spade, New York, Keds, Lee, Lee Cooper, Lyn, Lyn around, Lyn Beauty, Lyn Infinite, Mango, Marc Jacobs, Marimekko, Massimo Dutti, MC Jeans, Melissa, Michael Kors, MLB, Mossimo, Nike, Oysho, Pandora , Playboy, Polo Ralph Lauren, Prima, Pull&Bear, Quinn, Rev Runnr, Royal Ivy Regatta, Saucony, Shoebar, Slammers, Superdry, Swarovski, Swatch, Ted Baker, Teva, The Body Shop,  The Face Shop, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Victoria's Secret, Watch Station, Wrangler, YaccoMaricard, Zara

เงื่อนไขการสะสม-แลกคะแนนเดอะวัน (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) : The 1 Biz

 • สมาชิก The 1 สามารถสะสม และแลกคะแนนเดอะวันเป็นส่วนลดได้แล้ว เมื่อช้อปกับร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมการรายการ
 • ก่อนชำระเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับสมาชิก The 1 หรือแสดง QR Code บนแอปพลิเคชัน The 1 แก่พนักงานทุกครั้งเพื่อบันทึกยอดซื้อ
 • อัตราการสะสม-แลกคะแนนของร้านค้าแต่ละประเภท ดังตารางด้านล่าง

หมายเหตุ: *มูลค่าการสะสมและแลกคะแนนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด

 • คะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบภายในวันถัดไป
 • คะแนนสะสมที่นำไปแลกส่วนลดแล้ว ไม่สามารถยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายและการสะสม-แลกคะแนนเดอะวันได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน The 1 ภายใน 1 วันหลังการซื้อ
 • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อเพื่อลงทุน การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระด้วยบัตรกำนัล หรือบัตรแทนเงินสดทุกชนิด
 • เงื่อนไขและโปรโมชั่นเพิ่มเติมของแต่ละร้านค้าเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากป้ายตั้ง ณ จุดขายในร้านค้าที่ร่วมการสะสม-แลกคะแนนเดอะวัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมการสะสม-แลกคะแนนเดอะวัน (อัพเดท ณ วันที่ 30 พ.ค. 65)
Fashion : BEAUTRIUM, CHAMPION, DIAMOND FOR YOU, EVERYDAY KARMAKAMET, HANGTHONG WHANG TOH KANG YAOWARAJ, HEAVY, HOKA, KARMAKAMET, PLAYBOY, REV RUNNR, SAUCONY, SEIKO, SLAMMERS, SUNGLASS HUT, TEVA, TIME DECO, YACCO MARICARD, MARC JACOBS, KATE SPADE NEW YORK, KARL LAGERFELD

F&B : CAMIN CUISINE & CAFÉ, HAAGEN-DAZS, SAKURA, SPAGHETTI FACTORY

Specialty : ELEMENT 72 at centralwOrld, LENS & TIME, SRI RACHA CAMP, YOGIBO

Technology : APPLE SHEEP, BIG CAMERA, BIG CAMERA GALLERIA, EXCLUSIF BY BIG CAMERA, HUAWEI by TG Fone, OPPO by by TG Fone, REALME by TG Fone, SAMSUNG by TG Fone, TG FONE, TG FONE SMART LIFE, VIVO by TG Fone, WONDER PHOTO SHOP, XIAOMI by TG Fone, MI by MORE FUN, ADVICE, MI by VIRATMALEE

Education : JINTAKANIT

Others : COMMON GROUND, DESIGN HOUSE at Central Si Racha

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ซื้อสินค้า We Are One Price

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 เท่านั้น ที่สามารถรับสิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าที่ร่วมรายการได้
 • โดยก่อนชำระเงินทุกครั้ง ลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 จะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับสมาชิก The 1 หรือแสดง QR Code บนแอปพลิเคชัน The 1 แก่พนักงานทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์และบันทึกยอดซื้อ
 • เฉพาะในร้านค้าและสาขาที่ร่วมรายการสะสม-แลกคะแนนเดอะวันเท่านั้น โดยสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ “We are One Price” (รออัพเดทรายชื่อแบรนด์ที่ร่วมรายการ)

เงื่อนไข ช้อปดี - ทิ้งดี แจกคะแนน The 1 รวม 4,000,000 คะแนน

สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จที่ช้อปตามที่กำหนด พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการเท่านั้น (ยกเว้นเซ็นทรัล จันทบุรี)

 • ช้อปดี : ซื้อสินค้าครบ 4,000.- บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าแฟชั่นในโซนพลาซาที่มีคอลเลคชั่นสินค้ารักษ์โลกและเป็นร้านที่ร่วมโครงการ รับคะแนน The 1 400 คะแนน • จำกัดรวมทุกสาขา 9,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Anello, Cath Kidston, CC double O, Converse, H&M, H&M Home, Hoka, Innisfree, Karl Lagerfeld, Mango, NIKE, Sabina, Sephora, Teva, The body shop, The Face Shop, Uniqlo, Yves Rocher, Zara • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทิ้งดี : รับคะแนน The 1 พิเศษ 40 คะแนน เพียง 1) นำเสื้อผ้า กระดาษลัง ขวด-แก้ว-กล่องพลาสติก (สะอาด) ที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาค ณ จุดทิ้งดี (แยกประเภทตามกล่องที่กำหนด) บริเวณใกล้จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า (Redemption) ที่ร่วมรายการ

2) พร้อมถ่ายภาพคุณกับสิ่งของที่นำมาบริจาค และแชร์ภาพทาง Facebook / Instagram ตั้งเป็นสาธารณะ ติด Hashtag

#ทิ้งดี #BetterPlanet 3) แสดงหลักฐานการแชร์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • จำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ •จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565 – 31 ก.ค. 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด • คะแนน The 1 จะเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 10 วันทำการหลังวันที่ลงทะเบียน

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ

*เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการเท่านั้น (ไม่รวม ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท และการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet) • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารผู้ออกบัตร และพันธมิตรกำหนด

1. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30%(1)

 

(จำกัดเครดิตเงินคืน 400 บาทต่อเซลส์สลิป และ 800 บาทต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ

จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 1 สิทธิ์ / 1 ประเภทรางวัล / หมายเลขสมาชิก The 1 / หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ)

**กรุณาแสดงบัตรประชาชน บัตรเครดิต ใบเสร็จและเซลส์สลิป เพื่อลงทะเบียนแลกคะแนนและรับเครดิตเงินคืนที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น**

** สิทธิ์มีจำนวนจำกัด สามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าก่อนซื้อสินค้า **

เงื่อนไขทั่วไป : เฉพาะการทำรายการแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกประเภท ยกเว้นรายการผ่อนชำระ ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 ที่ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ (โซนพลาซาเท่านั้น) ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ตและร้านค้าในเครือ CRC, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้าน แอนด์ บียอนด์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา, การซื้อทองคำ, การชำระเบี้ยประกันและกองทุน, การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง ใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ● สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่เงื่อนไขกำหนดและนำใบเสร็จทุกใบและบัตรเครดิตไปแสดง ณ จุดแลกของสมนาคุณที่ศูนย์การค้ากำหนดไว้ ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ● บริษัทฯจะคำนวณยอดจากใบเสร็จที่สมาชิกนำมาลงทะเบียนในวันที่ทำรายการเท่านั้น ● บริษัทฯ จะทำการคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิป โดยไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายจากหลายเซลส์สลิปมารวมกันได้ ● สิทธิ์มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือที่จุดแลกของสมนาคุณ ● สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ ● บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว ● ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว ●  บริษัทฯถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ●  บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง ●  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

(1)เงื่อนไขเครดิตเงินคืน : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อเซลส์สลิป และ 800 บาทต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ ● บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) เงื่อนไขเครดิตเงินคืนพิเศษ : สมาชิกต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรเครดิต ใบเสร็จและเซลส์สลิป ที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าภายในวันที่ทำรายการ เพื่อแลกคะแนนและรับเครดิตเงินคืนพิเศษ • สมาชิกต้องแลกคะแนนจากหมายเลขสมาชิกเดอะวันของตนเอง โดยที่ชื่อ-นามสกุลของหมายเลขสมาชิกเดอะวันตรงกับชื่อ-นามสกุลของบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายเท่านั้น • รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 400 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปและแลกคะแนนเดอะวัน 3,000 คะแนน • รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 2,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปและแลกคะแนนเดอะวัน 10,000 คะแนน • เฉพาะการทำรายการระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 65 – 23 มิ.ย. 65 ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 8,600 บาท เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปและแลกคะแนนเดอะวัน 30,000 คะแนน • จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 1 สิทธิ์ / 1 ประเภทรางวัล / หมายเลขสมาชิก The 1 / หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด สามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าก่อนซื้อสินค้า • บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนที่แลกแล้วทุกกรณี

2. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

ต่อที่ 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายร้านอาหารและร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ตั้งแต่ 5,000.-/เซลล์สลิป รับฟรี Gift Voucher จาก Central 1,000.-

* จำกัด 1 สิทธิ์ 1 ท่าน ตลอดแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 300 สิทธิ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (จำนวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) 

ต่อที่ 2 สำหรับลูกค้า AEON Top Spenders รับฟรี คะแนนเดอะวัน 200,000 คะแนน จำนวนรวม 5 รางวัล

เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญ 500,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขต่อที่ 1

สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ

สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน มาแลกรับบัตรกำนัล ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และมาลงทะเบียนรับบัตรกำนัลระหว่างวันที่  10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65เท่านั้น

สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำนัล สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับรางวัล Gift Voucher จาก Central มูลค่ารางวัลละ 1,000.- จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ (จำนวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (จำนวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา)

ศูนย์การค้าจะพิจารณา มอบบัตรกำนัลให้กับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตามกำหนดและใช้สิทธิ์มาแลกรับบัตรกำนัลก่อนจนครบตามจำนวน

เงื่อนไขต่อที่ 2

 • ลูกค้า 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการสูงสุดตลอดแคมเปญ (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 500,000.- ขึ้นไป/ เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 • สามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ
 • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์  เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การซื้อเพื่อลงทุน การชำระค่าสาธารณูปโภค การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์การค้าภายใน 30 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
 • สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับคะแนนพิเศษโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน The 1
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว
 • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


3. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกเท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

(จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

วิธีการลงทะเบียน

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

พิมพ์ BCPN (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย * ตามด้วยยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มไม่ต้องใส่ทศนิยมและเครื่องหมาย “,” ตัวอย่าง : ยอดใช้จ่าย 5,500.50 บาท ลงทะเบียนโดย พิมพ์ BCPN 1111222233334444*5500

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะแบบชำระเต็มจำนวน) ณ ร้านอาหาร-ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65
 • ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น การใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิทเมท, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์-ฟู้ดคอร์ท-เทคโฮม, ฟู้ดวิลเลจ, แฟมิลี่มาร์ท, Entertainment Zone, การซื้อบัตรของขวัญ, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค/ประกันทุกประเภท, การชำระค่าโทรศัพท์, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ-ค่าธรรมเนียมต่างๆ, เครื่องยนต์และรถยนต์, ร้านทอง, การซื้อทองหรือเพชร, สินค้าแลกซื้อ, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆ รวมถึงรายการผ่อนชำระ และรายการ BeSmart ทุกประเภท ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้อง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) พิมพ์ BCPN (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย * ตามด้วยยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มไม่ต้องใส่ทศนิยมและเครื่องหมาย “,” ตัวอย่าง : ยอดใช้จ่าย 5,500.50 บาท ลงทะเบียนโดย พิมพ์ BCPN 1111222233334444*5500
 • ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารจะคำนวณเฉพาะเซลส์สลิปที่ลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ มีคะแนนสะสมเพียงพอ และต้องแลกคะแนนเต็มจำนวน (ตามยอดใช้จ่ายที่ระบุ) หากมีคะแนนสะสม Thank You Rewards ไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่มีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการทุกสิ้นเดือนปฏิทิน และทำการคืนเงินภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป และแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัตรหลักเท่านั้น)
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกใช้คะแนนสะสมได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน เอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร.0 2638 4000 กด 1522
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000

 

4. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ 

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ณ จุดแลกของสมนาคุณ

ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน

• 15% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา

• 10% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์, ซิตี้ รีวอร์ด, และ ซิตี้ เมอร์เซเดส

จำกัดการแลกรับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ (ยกเว้น บัตรเสริมทุกประเภท บัตรฯ ซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส,บัตรฯ ซิตี้ ลาซาด้า บัตรฯ ซิตี้ แกร็บ และ บัตรฯ ซิตี้ แม็คโคร)

พิเศษรับเพิ่มเฉพาะสาขาเซ็นทรัลวิลเลจ

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/บัตร/วัน รับบัตรกำนัลห้องพัก Celes Beachfront Resort 3 วัน 2 คืน ห้อง Deluxe Botanical สมุย, จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมบัตรบริการรถเช่า AVIS จำนวน 3 ใบ มูลค่า 4,500 บาท รวมมูลค่า 34,500/รางวัล (จำกัด 8 ท่านแรกตลอดรายการ)

แลกรับบัตรกำนัลห้องพักได้ที่จุดแลกรับของกำนัลชั้น G เซ็นทรัลวิลเลจในวันที่ทำรายการซื้อสินค้า

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลห้องพักและบัตรกำนัลรถเช่า: • จำกัดการรับบัตรกำนัลห้องพักและบัตรกำนัลรถเช่าสำหรับสาขาเซ็นทรัลวิลเลจ 1 รางวัล ต่อบัตรฯ/ ตลอดรายการ โดยสามารถลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้องพักและบัตรกำนัลรถเช่าได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 เซ็นทรัลวิลเลจ ในวันที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ 8 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายตามข้อกำหนด โดยพิจารณาจากเวลาใช้จ่ายที่ระบุในใบเสร็จเพื่อตัดสิน มูลค่าของบัตรกำนัลที่พักเป็นมูลค่า Rack Rate ณ วันที่ 1 มี.ค 65 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลห้องพัก ให้เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลรถเช่า ให้เป็นไปตามที่บริษัท AVIS กำหนด • บัตรกำนัลห้องพักและบัตรกำนัลรถเช่าหมดอายุวันที่ 31 ส.ค. 65 • บัตรกำนัลห้องพักและบัตรกำนัลรถเช่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ณ จุดแลกของสมนาคุณ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ: เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศธ์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เซ็นทรัล วิลเลจ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถหักคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนโดยแสดงบัตรฯ และเซลส์สลิป ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ ณ Information Center ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ปรากฏบนเซลส์สลิปเท่านั้น 
 • เซลล์สลิปที่ใช้ในการแลกรับของสมนาคุณและเครดิตเงินคืนสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว
 • ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Food Village, Family Mart, Tops Market, การซื้อบัตรกำนัล หรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การค้า-ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, การทำธุรกรรมทางการเงิน/ประกันทุกประเภท, และ ยอดการแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite 0%  ไม่รับใบจองสินค้า หรือ ใบมัดจำค่าสินค้า
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้                              
 • เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน:
 • บัตรเสริม, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้,บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ และบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้
 • จำกัดการแลกรับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ หมายเลขบัตร/ ตลอดรายการ
 • ธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสมทันทีและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 
 • กรณีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ
 • คะแนนที่ทำรายการแล้วไม่สามารถขอคืนหรือยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ


5. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ ณ จุดแลกของสมนาคุณ

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% (จํากัดการแลกคะแนน 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเซลล์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCPN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เงื่อนไขรายละเอียด

 • เมื่อมียอดซื้อ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCPN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร
 • ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เซ็นทรัลพลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารจะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน        นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , โรบินสัน , ท็อปมาร์เก็ต , ท็อป ซูปเปอร์สโตร์ , เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ , เพาเวอร์บาย , ซูปเปอร์สปอร์ต, โรงแรมในเครือเซ็นทารา , บีทูเอส , โฮมเวิร์ค , ออฟฟิสเมท , www.central.co.th , มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ , การซื้อเพื่อการลงทุน , การค้า , ขายส่ง , การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า , ใบมัดจำค่าสินค้า , การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ   ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

6. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

วันที่ 10 มิ.ย. 65 - 31 ก.ค. 65

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลและศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม K Point X2

เมื่อใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนสะสม K Point X2 = 240 คะแนน

(จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 720 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลและศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดซื้อ

SMS ลงทะเบียนการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

*ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หริอwww.CentralWorld.co.th www.CentralPlaza.co.th และ www.CentralFestival.co.th  

ต่อที่ 1  • นำใบเสร็จและเซลส์สลิปจากบัตรเครดิตกสิกรไทยครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป พร้อมแสดงบัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกับเซลส์สลิป ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน มาลงทะเบียนที่จุดให้บริการที่กำหนด • การคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปในทุกหมวดรวมกันและที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต, เศษของยอดซื้อที่เกิน 3,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ •จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ให้คะแนนสะสม 9,000 บาทและคะแนนสะสมสูงสุด 720 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ • วิธีการคำนวณคะแนนสะสม 2 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 2 เท่า (ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนนสะสม คะแนนปกติ 2 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 2 เท่า) • ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 - 31 ก.ค. 65

ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 12% เพียงใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดซื้อ โดยส่งSMS ลงทะเบียนการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตรเงินเครดิตเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ  

*/**•ใบเสร็จและเซลส์สลิปที่นำมาแลกรับคะแนนสะสมแล้วแล้วไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของธนาคารได้อีก•รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phone การใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลวิลเลจ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส โฮมเวิร์ค ท็อปส์ มาร์เก็ต  ท็อปส์ ซูเปอร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ออฟฟิศเมท การซื้อบัตรของขวัญ บัตรของขวัญอิเล็คทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าแลกซื้อ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ •บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card  บัตร Fleet Card  บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ • คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%*

เพียงช้อปและแลกพอยต์ตามความประสงค์แต่ไม่เกินยอดซื้อ/เซลล์สลิป

 • จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 100,000 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 15,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าภายใน 45 วันหลังจบรายการ

  แลกคะแนนผ่าน USSD เพื่อรับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยกดแลกคะแนน 1 ครั้ง/เซลล์สลิป

  กด*465*11438* หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลก# โทรออก

  ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์จากทางศูนย์การค้า : ณ จุดลงทะเบียนของแต่ละสาขาที่ทำรายการ ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียน

  *ยกเว้นบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส และบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ทุกประเภท

  *เงื่อนไข

 • ยกเว้นบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส และบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ทุกประเภท
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายในงานฮักไทย ไทยช่วยไทย ร่วมใจช้อป ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้พอยต์เท่ายอดซื้อเพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยทำรายการผ่าน ussd ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการแลกกรุงศรีพอยต์สูงสุด 100,000 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 15,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนคะแนนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณีหากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จกรุณาทำรายการใหม่ โดยเว้นระยะเวลาห่างจากการทำรายการครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืน ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตรตามหมายเลขติดต่อด้านหลังบัตรเครดิต
 • การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนน ในกรณีที่แลกคะแนนสะสมไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยจะคืนคะแนนสะสมภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยกเว้น ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ, ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, การซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปมาร์เก็ต, ท็อป ซูปเปอร์สโตร์, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูปเปอร์สปอร์ต, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิสเมท, www.central.co.th, มาร์คแอนด์สแปนเซอร์, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ,  บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆ และการซื้อสินค้าผ่อนชำระ EPP
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ www.krungsricard.com
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 


8. สำหรับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

ต่อที่ 1 แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 15%*

Tier 1 : รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และแลกคะแนนสะสม 3,000 คะแนน (390.-)

(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 3,000 คะแนน /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดสิทธิ์แลกคะแนน 9,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

Tier 2 : รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และแลกคะแนนสะสม 5,000 คะแนน (750.-)

(จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 5,000 คะแนน /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดสิทธิ์แลกคะแนน 15,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น > ค้นหา > FAS บนแอป UCHOOSE เท่านั้น

ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% หรือ 12,500 บาท**

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ใช้บัตรแบบซอฟท์ๆ รับเครดิตเงินคืน 50 บาท  

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท /เดือน/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก หรือ 150  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

หรือ

ใช้บัตรแบบจริงจัง รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3% หรือ 2,500 บาท

ใช้จริงจังแบบสุดปัง พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไปและมียอดใช้จ่ายในช่วงรายการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก

ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS ลงทะเบียนพิมพ์  NW2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งไปที่ 0812563333 และรอรับ SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

#สมาชิกบัตรต้องได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจึงจะถือว่าการลงทะเบียนถูกต้องและมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ โดยบริษัทจะเริ่มคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสมให้หลังจากลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น#

*เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ในวันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65 ที่ร้านค้าในหมวดแฟชั่น ที่ร่วมรายการ
 • ร้านค้าหมวดแฟชั่นที่ร่วมรายการ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น ไม่รวมช่องทางออนไลน์) ดังนี้ UNIQLO, AIIZ, ZARA, H&M, JASPAL, CPS CHAPS, CC DOUBLE O, MANGO, WACOAL, SABINA, POMELO, TOP SHOP และร้านค้าภายใต้ MCC 5094, 5131, 5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5691, 5697, 5698, 5699, 5948, 5949, 7211, 7296, 7631 
 • โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก Merchant Category Code (MCC Code) ตามที่ระบบของ VISA กำหนดเท่านั้น ยอดใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่กำหนดจะถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรแกรม
 • เครดิตเงินคืน 13% กำหนดยอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับสิทธิ์แลก 3,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 390 บาท (จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 3,000 คะแนน / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน และจำกัดสิทธิ์แลกคะแนน 9,000 คะแนน / หมายเลขบัญชี
 • เครดิตเงินคืน 15% กำหนดยอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับสิทธิ์แลก 5,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 750 บาท (จำกัดการรับสิทธิ์แลกคะแนน 1 สิทธิ์ หรือ 5,000 คะแนน / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน และจำกัดสิทธิ์แลกคะแนน 15,000 คะแนน / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ) โดยสมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนกดรับสิทธิ์แลกคะแนน
 • จำกัดสิทธิ์แลกคะแนนรวม 2 สิทธิ์ หรือ 8,000 คะแนน / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน และ สูงสุด 8 สิทธิ์ หรือ 24,000 คะแนน / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • กดรับสิทธิ์ผ่านหน้าโปรโมชั่น เลือกค้นหา และพิมพ์คำว่า “FAS” บนแอป UCHOOSE เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องแลกคะแนนสะสมภายในวันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ก.ค.65 เมื่อทำการแลกคะแนนสำเร็จ ระบบจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักของสมาชิกในวันถัดไป
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอ เท่านั้น
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%

 1. รับเครดิตเงินคืน 50 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ ตั้งแต่ 5,000  –  7,999 บาท  โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่บาทแรก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท /เดือน/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก หรือ 150  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  หรือ
 2. รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่  8,000  –  19,999 บาท  โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่บาทแรก

รับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่  20,000 – 79,999 บาท โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนตั้งแต่ที่มียอดใช้จ่าย 20,000 – 79,999  บาท

รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจำนวนที่เกิน 80,000  บาทขึ้นไป  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

 1. สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 5,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเพิ่มให้ท่านภายในวันที่ 19 ส.ค. 65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้
 3. รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณหลังจากลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ  โดยยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และสูงสุดไม่เกิน 2,500  บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 7,500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ยกเว้นร้านค้าหรือการใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการยกเว้น ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนให้ท่านภายใน 3 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 3 มิ.ย. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ค. 65, ในวันที่ 3 ก.ค.65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มิ.ย. 65 และ ในวันที่ 3 ส.ค.65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ค.65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หรือ ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE Application (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยสมาชิกที่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิเงินคืนต้องลงทะเบียนด้วยรหัส NW2 ตามรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องได้รับข้อความยืนยันในการเข้าร่วมรายการจึงจะได้รับสิทธิในการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการทุกประการ และ ยกเว้น รายการดังต่อไปนี้

(1) รายการชำระค่าสาธารณูปโภคแบบอัตโนมัติ (การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, TOT) [Utility On-Us]
(2) รายการในหมวดทองคำ หมายถึงร้าน ห้างร้าน บริษัทฯที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทองคำ เครื่องประดับมีมูลค่า [Gold]
(3) รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ เช่น RMF , SSF หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ เป็นต้น [Finance]
(4) รายการใช้จ่ายในหมวดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ [Foreign Exchange]
(5) รายการซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี)
(6) รายการใช้จ่ายในหมวดประกัน [Insurance]
(7) รายการใช้จ่ายในต่างประเทศ [Inter-Spending] รวมถึง รายการช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาท เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น
(8) รายการใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,001 บาทขึ้นไป/ รายการ
(9) รายการใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี, เทสโก้โลตัส, ท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, วิลล่ามาร์เก็ท, กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรชมาร์ท, แม็กซ์ แวลู, ฟู้ดแลนด์, แม็คโคร และซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ รวมถึงรายการใช้จ่าย Online ผ่านร้านค้าดังกล่าว ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป/ รายการ

 1. ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาระงับการให้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการ ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวม ดอกเบี้ย  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมบัตร  ค่าปรับ และรายการใช้จ่าย ที่ยกเลิก 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


9. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ และลงทะเบียน เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://ktc.promo/centralpattana  

วันที่ 1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

 1.  รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ  ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 ("ระยะเวลารายการ")ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ที่เว็บไซต์ http://ktc.promo/centralpattana เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบเคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 12% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบน http://ktc.promo/centralpattana เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น
 10. เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

 

10. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

เมื่อช้อป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ทั่วประเทศ

(ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%* เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

• จำกัดการแลกคะแนนทุกศูนย์การค้ารวมกันสูงสุด 150,000 คะแนน / ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนดเท่านั้น 

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”)  เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัล วิลเลจ และเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ (ตามเซลล์สลิป) แลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้

        (i) วันเสาร์-อาทิตย์ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

        (ii) วันจันทร์-ศุกร์ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า คือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านเครื่องหอม เท่านั้น
 • ยกเว้น การใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า Central/ Robinson/ Play House/ Supersports/ Power Buy/ Homeworks/ TOPS market/ TOPS Super/Officemate/ Central Food Hall/ Food Court/ Take Home/ Entertainment Zone /ร้านเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน/ ร้านหนังสือ เช่น B2S/สถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนพิเศษ/ ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงามและสปา/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท (SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง ร้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, iStudio, .LIFE, Samsung บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เครื่องยนต์และรถยนต์
 • จำกัดการแลกคะแนนทุกศูนย์การค้ารวมกันสูงสุด 150,000 คะแนน /ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แลกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์การค้ากำหนดภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

 

11. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

หมายเหตุ :

 •  สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 •  โปรโมชันระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65
 •  จำกัดการรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 500 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารและศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตเพื่อแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลก่อนตามลำดับ จนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด จำกัดเซลล์สลิปที่นำมาแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลต่อร้านค้าไม่เกิน 2 ใบ / วัน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : นำบัตรเครดิตและเซลล์สลิปที่มียอดซื้อสินค้าจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ เฉพาะร้านค้าในส่วนของศูนย์การค้า (โซนพลาซา) ตามเงื่อนไข

ttb so goood:

ช้อปแล้วสามารถเลือกทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน กับบริการ ttb so goood อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
(ขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป) เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch หรือติดต่อ ttb contact center 1428  ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

ภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกันมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล :

 •  เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ เฉพาะร้านค้าในส่วนของศูนย์การค้า (โซนพลาซา) เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด การซื้อบัตรของขวัญ การซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย  
 •  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมที่แบบชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามขั้น ไม่นับรวมเศษทศนิยม (ดังตาราง)
 •  โปรโมชันระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 โดยแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน เพื่อแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล ณ จุดลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น 
 • สงวนสิทธิ์การรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 500 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย จำกัดบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 100 บาท มีจำนวน 2,230 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารและศูนย์การค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตเพื่อแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลก่อนตามลำดับ จนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด  

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 •  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 •  ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 •  รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 •  กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com


12. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า

 1. แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต UOB และแลกคะแนนสะสม UOB Rewards Plus เท่ากับยอดซื้อ/เซลส์สลิป หรือแลกคะแนนสะสมเท่ากับที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม  (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน รวมทุกรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB ทุกประเภท (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / ผู้ถือบัตร  ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ดังนี้

   - แลกรับเครดิตเงินคืน 20% สำหรับบัตรเครดิต UOB VISA Infinite

   - แลกรับเครดิตเงินคืน 18% สำหรับบัตรบัตรเครดิต UOB Previmiles และ UOB Premier

   - แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิต UOB ประเภทอื่นๆ  (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW)

 2. รับ Magic Gift Card มูลค่า 200 บาท
  • เงื่อนไขการรับ Magic Gift Card : มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB ทุกประเภทหรือบัตรเครดิต TMRW (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป (เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น) จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/สัปดาห์

(1) เงื่อนไขรายการแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%:

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต UOB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 2. รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB และแลกคะแนนสะสม UOB Rewards Plus เท่ากับยอดซื้อ/เซลส์สลิป หรือแลกคะแนนสะสมเท่ากับที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม  (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน รวมทุกรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB ทุกประเภท (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / ผู้ถือบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ดังนี้

  - แลกรับเครดิตเงินคืน 20% สำหรับบัตรเครดิต UOB VISA Infinite

  - แลกรับเครดิตเงินคืน 18% สำหรับบัตรเครดิต UOB PRIVI Miles ทุกประเภท และบัตรเครดิต UOB Premier

  - แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิต UOB ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW)

 3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 โดยพิมพ์ GGS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว)
 4. ยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาแลกคะแนนสะสม UOB Rewards Plus เพื่อรับเครดิตเงินคืนจะต้องเป็นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนพลาซาของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 สาขานี้เท่านั้น ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล ศาลายา, เซ็นทรัลเวิลด์, และเซ็นทรัล วิลเลจ แต่ไม่รวมยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านอาหาร /ร้านคาเฟ่ / เครื่องดื่ม, ร้านเพชร, ร้านทอง, ร้านจิวเวลรี่, คลินิกเสริมความงาม, ร้านเสริมสวย (การทำคิ้ว, การต่อขนตา, การทำเล็บ, การทำผม), สปา, สถาบันด้านการศึกษา (การสอนภาษา, ดนตรี), การชำระค่าฟิตเนส, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าโทรศัพท์, สินค้าแบ่งชำระ, และการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ
 5. หากผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหลายประเภทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะคำนวนเครดิตเงินคืนจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดก่อน
 6. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 7. คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้
 8. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 9. กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

(2) เงื่อนไขรายการรับและใช้ Magic Gift Card มูลค่า 200 บาท:

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต UOB และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 2. รับ Magic Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW  ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น) จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ และจำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/สัปดาห์
 3. ใบเสร็จและเซลล์สลิปที่สามารถนำมารับ Magic Gift Card มูลค่า 200 บาท จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนพลาซาของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 สาขานี้เท่านั้น ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล ศาลายา, เซ็นทรัลเวิลด์, และเซ็นทรัล วิลเลจ แต่ไม่รวมยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ร้านอาหาร / ร้านคาเฟ่ / เครื่องดื่ม, ร้านเพชร, ร้านทอง, ร้านจิวเวลรี่, คลินิกเสริมความงาม, ร้านเสริมสวย (การทำคิ้ว, การต่อขนตา, การทำเล็บ, การทำผม), สปา, สถาบันด้านการศึกษา (การสอนภาษา, ดนตรี), การชำระค่าฟิตเนส, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าโทรศัพท์, สินค้าแบ่งชำระ, และการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ
 4. ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิก The 1 (สามารถสมัครได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ)
 5. รับ Magic Gift Card มูลค่า 200 บาท ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 สาขา ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่ายเท่านั้น โดยแสดงบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW, ใบเสร็จ, เซลล์สลิป และบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไข
 6. Magic Gift Card ที่ผู้ถือบัตรได้รับสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้ เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ และมูจิ
 7. Magic Gift Card สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามมูลค่าคงเหลือในบัตร
 8. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 9. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฏหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 10. สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
 12. Magic Gift Card ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 13. บัตรของขวัญแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) จะมีกำหนดวันหมดอายุตามที่ตกลงกัน โดยกำหนดขั้นต่ำ 1 ปีหลังจากเปิดใช้งาน
 14. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกำหนด
 15. หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร. 02-100-8777
  (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

 

13. สำหรับสมาชิกบัตรมาสเตอร์การ์ด 

เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 • รับฟรีบัตรกำนัลที่พักสุดหรู มูลค่าสูงสุด 20,000.-*

  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบ 100,000.- ขึ้นไป จำกัดสิทธิ์ 40 รางวัล
  บัตรกำนัลที่พักสุดหรู จาก ROUKH KIRI , Mason Pattaya , THE STANDARD HUAHIN , Villa Mahabhirom, W Koh Samui เป็นต้น (สงวนสิทธิ์การเลือกรับของรางวัลแก่ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ก่อน)

 • รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200.- เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000.-*
  (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/วัน, จำกัดจำนวน 800 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)

*สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส แฟมิลี่มาร์ท ศูนย์อาหาร foodwOrld ร้านอาหารในโซน Living House Co-Living & Eating Space  โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th, จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน /1 สิทธิ์/วัน, สามารถรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 5 ใบ

แลกรับสิทธิ์ที่ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า ชั้น 1 โซน อีเดน

เงื่อนไขรวมของบัตรมาสเตอร์การ์ด  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส แฟมิลี่มาร์ท ศูนย์อาหาร foodwOrld ศูนย์อาหารHug Thai ร้านอาหารในโซน Living House Co-Living & Eating Space  โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงการใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 5 ใบเสร็จ ต่อการแลก 1 ครั้ง และห้ามรวมใบเสร็จจากร้านค้าเดียวกัน • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับของรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้า • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.centralworld.co.th

เงื่อนไขรางวัล Instant win ของบัตรมาสเตอร์การ์ด • ของรางวัลแพ็กเกจโรงแรม ใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดยอดซื้อครบ 100,000 บาทขึ้นไป ตลอดแคมเปญ จำกัดสิทธิ์ 40 รางวัล • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มาแลกรับสิทธิ์เลือกของรางวัลก่อน • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ • ที่พักจำนวน 40 รางวัล โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและมูลค่าของของรางวัลก่อนรับแลกสิทธ์ • เงื่อนไขการเข้าพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมนั้นๆ โปรดตรวจสอบกับทางโรงแรมอีกครั้ง • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่บัตรกำนัลสูญหาย ชำรุด หรือหมดอายุ • ของรางวัลบัตรกำนัล Starbucks ช้อปร้านค้าภายในศูนย์ฯ 5,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200.- • จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/วัน •  สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

14. สมาชิกกรุงศรีคอนซูเมอร์ ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน  

สำหรับการผ่อน 0% Mobile IT Camera  

ต่อที่ 1 : ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% หรือ 0.74% ต่อเดือน

 

สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์ และ เดอะวัน เฟริสช้อยส์

ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน หรือเลือกดีลผ่อนน้อย ดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือน

 

วิธีการลงทะเบียน ต่อที่ 1 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการผ่อนชำระ

ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา MIQ1 หรือ
ลงทะเบียนผ่าน SMS ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ MIQ1 เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ MIQ1 เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท**

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และ บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด เท่านั้น

เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แลกคะแนนสะสมทุกๆ 10,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท ผ่านระบบ USSD (แลกคะแนนสะสมไม่เกินมูลค่าสินค้า)

: ลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน  ผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อน ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น

(สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี)

เพียงกด *465*11403*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก

(สำหรับบัตรเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)

เพียงกด *465*60872*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ช็อปเครือข่ายชั้นนำ : TRUE, AIS, DTAC
 • ช็อปมือถือชั้นนำ : TG FONE, JAYMART, BANGKOK TELECOM 999, POSSEFY GROUP, FESSOPY REALME BRAND SHOP, LAKE COMMUNICATION, POWERFULL, TCW TELECOM, TWZ COPARATION, IBIZ PLUS NETWORK, MAE WANG, BURAPAVAT COMMUNICATION PAKORN & FRIEND, MOBILE SHOP เป็นต้น
 • ช็อปคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีชั้นนำ : iStudio by SPVi, iStudio by Copperwired, Dotlife, Studio7, BaNANA Shop, acer, ASUS, J.I.B., mine, IT City, CSC, ADVICE IT INFINITE, UNITY IT SYSTEM, THUNDER FINFIN, SPEED COMPUTER เป็นต้น
 • ช็อปกล้องชั้นนำ : Big Camera, World Camera, APOGEE WORLDWIDE, ZOOM CAMERA, FOTO FILE
 • ช็อปสำหรับคนรักออกกำลังกาย : BANANARUN, TSM ACTIVE, ARI RUNNING & ARI FOOTBALL

สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะร้านค้าที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) ที่ร่วมรายการ*

สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะร้านค้าที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขสำหรับหมวดอุปกรณ์ไอที : *,**

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายเฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการใน เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) เท่านั้น
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป

*ต่อที่ 1 : ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 6 เดือนขึ้นไป

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 18,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

**ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และแลกได้ไม่เกินยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป

 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ,บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 10,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท โดยแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น 
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนเท่านั้น 
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน (12,000 บาท) ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะทำการหักคะแนนสะสมหลังการกดรหัส USSD เพื่อเครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตร
 • รายการเครดิตเงินคืน ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 จะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆในรอบและเวลาเดียวกัน และไม่ร่วมรายการผ่อนผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลับจบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือมีการปิดยอดผ่อนชำระก่อนระยะเวลาที่เลือกทำรายการผ่อนชำระของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

สำหรับการผ่อน 0% Education

ต่อที่ 1 : ลงทะเบียนก่อนการทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท*

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ 0.74% ต่อเดือน

สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์ และ เดอะวัน เฟริสช้อยส์

ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน หรือเลือกดีลผ่อนน้อย ดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือน

ต่อที่ 1 : WALL STREET ENGLISH [คลิก]

KFC

 0% สูงสุด นาน 24 เดือน* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 28,000 บาท*

KCC/GCS/TCS          

0% นานสูงสุด 10 เดือน* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 28,000 บาท*

 

ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา [WSE] หรือ
ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ [WSE] เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ [WSE]  เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

1 ก.พ. 65 - 31 ก.ค. 65

ต่อที่ 1 : BRITISH COUNCIL

KCC/GCS/TCS          

 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  28,000  บาท*/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

 

ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา [EBC] หรือ
ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ [EBC] เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ [EBC]  เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

KFC

ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นานสูงสุด 15 เดือน* (ไม่ได้รับเครดิตเงินคืนต่อที่ 1)

1 ม.ค. 65 - 31 มิ.ย. 65

ต่อที่ 1 : ECC / TUTOR HOUSE / STAR MAKER VOICE ACADEMY

KCC/GCS/TCS          

 0% สูงสุด นาน 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท

 

ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา [NEDU] หรือ
ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ [NEDU] เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ [NEDU]  เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65

ต่อที่ 1 : Inlingua

KCC/GCS/TCS          

0% สูงสุด สูงสุด 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

 

ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา [ELG] หรือ
ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ [ELG] เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ [ELG]  เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

1 มี.ค. 65 - 31 ส.ค. 65

ต่อที่ 1 : โรงเรียนอื่นๆ ที่ร่วมรายการ

KCC/GCS/TCS/KFC

0% สูงสุด สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท*

 เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด

 

ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา [NGS] หรือ
ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ [NGS] เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ [NGS]  เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

1 เม.ย. 65 - 31 ก.ย. 65

* โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่สื่อ ณ จุดขาย หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท**

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และ บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด เท่านั้น
เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แลกคะแนนสะสมทุกๆ 10,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท ผ่านระบบ USSD (แลกคะแนนสะสมไม่เกินมูลค่าสินค้า)
: ลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน  ผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อน ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น

(สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี)

เพียงกด *465*11402*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก

(สำหรับบัตรเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)

เพียงกด *465*60871*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก

ร้านค้าหมวดการศึกษา ที่ร่วมรายการ

 1. ABC Cooking Studio
 2. TUTOR HOUSE
 3. BRITISH COUNCIL
 4. I-GENIUS KIDS
 5. CURIOOKIDS
 6. I-GENIUS KIDSสาขาพระราม 2
 7. ECC
 8. EDUCATION FIRST LANGUAGE SCHOOL
 9. ENGLISH PARKS
 10. BABY GENIUS
 11. I-GENIUS
 12. INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES
 13. QUALITY KIDS
 14. KUMON
 15. STAR MAKER VOICE ACADEMY
 16. HEGURU
 17. WALL STREET
 18. WORLD OF MARTIAL ART

สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะร้านค้าที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขสำหรับหมวดการศึกษา : *,**

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายเฉพาะร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการใน เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) เท่านั้น
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป

*ต่อที่ 1 :

[สำหรับ รหัสลงทะเบียน EBC] ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 3 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 28,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น

[สำหรับ รหัสลงทะเบียน WSE] ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 3 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 28,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น

[สำหรับ รหัสลงทะเบียน NEDU] ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 3 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 24,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น

[สำหรับ รหัสลงทะเบียน ELG] ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 3 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น

[สำหรับ รหัสลงทะเบียน NGS] ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 3 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น

 • เครดิตเงินคืนของแต่ละรหัสลงทะเบียนจะไม่เท่ากัน โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่สื่อ ณ จุดขาย หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนการทำรายการเท่านั้น

**ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และแลกได้ไม่เกินยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป

 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ,บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 10,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท โดยแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น 
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนเท่านั้น 
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน (12,000 บาท) ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะทำการหักคะแนนสะสมหลังการกดรหัส USSD เพื่อเครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตร
 • รายการเครดิตเงินคืน ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 จะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆในรอบและเวลาเดียวกัน และไม่ร่วมรายการผ่อนผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลับจบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือมีการปิดยอดผ่อนชำระก่อนระยะเวลาที่เลือกทำรายการผ่อนชำระของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

— ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด