Dancing zone
days
hrs
min
sec
14 February-31 March
10:00 - 22:00

Dancing zone

Dancing zone เปิดแล้ววันนี้
พร้อมให้น้องๆ นักเต้นเท้าไฟมาซ้อมเต้นกัน
ไม่ว่าจะมือสมัครเล่น มืออาชีพ ทุกพื้นนี้เป็นของคุณ
เปิดจองห้องซ้อมเต้น Dancing Zone ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 65 เป็นต้นไป
กฏระเบียบการเข้าใช้งานพื้นที่ Dancing Zone
การจองคิว
- สามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีจำนวน 2 ชั่วโมง / ทีม
- ติดต่อลงทะเบียนจองห้องทุกครั้งก่อนใช้บริการผ่านทางกลุ่ม Line Square เท่านั้น > https://bit.ly/3oz0XS8
*หากมีการจองห้องซ้อมนอกเหนือจากที่ทีมงานแจ้ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจองห้องซ้อมทุกกรณี
- เมื่อทำการจองในระบบออนไลน์แล้ว สามารถนำหลักฐานการจองมาติดต่อรับบัตรคิว พร้อมแลกบัตรประชาชน 1 ใบ ที่ตรงกับชื่อจอง ได้ที่จุดเคาท์เตอร์แลกของสมนาคุณชั้น 1 หน้าร้าน LYN
- เก็บบัตรคิวไว้จนกว่าจะครบเวลา หรือเลิกทำกิจกรรม และนำบัตรมาแลกรับบัตรประชาชนคืน
ข้อกำหนดในการใช้พื้นที่
- ขอความร่วมมือในการใช้เสียงเพลงจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องกระจายเสียงทุกชนิด
- ขอความร่วมมือในการถอดรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่ลานซ้อม
- ไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำเปล่า เข้าพื้นที่บริเวณดังกล่าว
- ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดทรัพย์สินสูญหายทางศูนย์การค้าฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี (กระจกแตก, พื้นเป็นรอย)

- กรณีสร้างความเสียหายหรือใช้งานต่อไม่ได้ ทางศูนย์การค้าฯ ขออนุญาตคิดค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ (ตามราคาสินค้า ประกาศไว้ตามที่กำหนด)

Calendar


Events you might be interested in

Subscribe for privileges and more benefits

The specified form no longer exists or is currently unpublished.

Complete


We have received your information