Mini Concert
days
hrs
min
sec
19-20 February
22:00 - 22:00
ชั้น 1 เซ็นทรัล หาดใหญ่

Mini Concert

19-20 กุมภาพันธ์ 2565 BNK48
Mini Concert & Group Hi-Touch
ชั้น 1 เซ็นทรัล หาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมงาน 70 ท่านแรก รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในโซนเก้าอี้ ด้านหน้าเวที และต้องมาแสดงตัวหน้าเวที ในเวลา 12.15 น.
สำหรับผู้ไม่มีบัตร สามารถยืนชมด้านหลังได้ ตามมาตรการของการจัดงาน
สามารถรับบัตรคิวได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ลานจอดรถ ชั้น G (ประตูท็อปส์ มาร์เก็ต)
เงื่อนไขในการรับบัตรคิว
เพียงเป็นเพื่อนกับ LINE @centralhatyai

โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด

CALENDAR


Events you might be interested in

Subscribe for privileges and more benefits

The specified form no longer exists or is currently unpublished.

Complete


We have received your information