Lanna Creativity 2024
days
hrs
min
sec
18-19 May
10:00 - 21:00
ชั้น G ลานกิจกรรม showcase

Lanna Creativity 2024

กิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มยอดขาย ขยายตลาด ตลอดจนเป็นพื้นที่เรียนรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP รวม 20 ราย, กิจกรรมสาธิต และ Workshop เช่น การดริปกาแฟ การทำผ้าเช็ดหน้าอีโค่ปริ้น การทำยาดมสมุนไพร การทำตอกดุนลายพวงกุญแจ การแต่งหน้าข้าวแต๋น การทำโคมล้านนา ฯ

Calendar


Events you might be interested in​

Subscribe for privileges and more benefits

The specified form no longer exists or is currently unpublished.

Complete


We have received your information