Promotions


All promotions and privileges at Chanthaburi

Shopping promotions

Aeon

26 May 22 - 31 Jul 22

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน 

่อที่ รับฟรี กระเป๋า Shopping สุด Exclusive จำนวน 1 ใบ มูลค่าใบละ 790 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในร้านค้าที่ร่วมรายการ
* จำกัด 1 ใบ 1 ท่าน ตลอดแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 100 ใบ

ต่อที่ 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายร้านอาหารและร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Gift Voucher จาก Central มูลค่า 500
* จำกัด 1 สิทธิ์ 1 ท่าน ตลอดแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 400 สิทธิ์

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน มาแลกรับบัตรกำนัล ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และมาลงทะเบียนรับบัตรกำนัลระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ ไม่รวมยอดการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิศเมท, แฟมิลี่มาร์ท, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th และ www.jd.co.th, การชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิลเวลรี่ (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การใช้จ่ายหมวดประกันภัย/ชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223), การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงเซลล์สลิปพร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อลงทะเบียนรับของสมนาคุณ และบัตรกำนัล Central Voucher  ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ (Redemption counter) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่มีการใช้จ่าย และโปรดเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิประโยชน์ หรือบริการอื่นได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัท ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง www.aeon.co.th
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ

Partner & credit card promotions

Aeon

26 May 22 - 31 Jul 22

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน 

่อที่ รับฟรี กระเป๋า Shopping สุด Exclusive จำนวน 1 ใบ มูลค่าใบละ 790 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในร้านค้าที่ร่วมรายการ
* จำกัด 1 ใบ 1 ท่าน ตลอดแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 100 ใบ

ต่อที่ 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายร้านอาหารและร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Gift Voucher จาก Central มูลค่า 500
* จำกัด 1 สิทธิ์ 1 ท่าน ตลอดแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 400 สิทธิ์

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน มาแลกรับบัตรกำนัล ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และมาลงทะเบียนรับบัตรกำนัลระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ ไม่รวมยอดการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิศเมท, แฟมิลี่มาร์ท, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th และ www.jd.co.th, การชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิลเวลรี่ (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การใช้จ่ายหมวดประกันภัย/ชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223), การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงเซลล์สลิปพร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อลงทะเบียนรับของสมนาคุณ และบัตรกำนัล Central Voucher  ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ (Redemption counter) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่มีการใช้จ่าย และโปรดเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิประโยชน์ หรือบริการอื่นได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัท ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง www.aeon.co.th
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
bg1

Complete


We have received your information