KOI THE'

Floor 1

โคอิเตะ' หรือ KOI THE' ชานมไข่มุกพรีเมียมจากใต้หวัน เจ้าของซิกเนเจอร์ 'ไข่มุกสีทอง' ที่ครองใจวัยรุ่น และสาวกชาไข่มุกมาแล้วกว่า 12 ประเทศหรือกว่า 350 สาขาทั่วโลก

โคอิเตะ' หรือ KOI THE' ชานมไข่มุกพรีเมียมจากใต้หวัน เจ้าของซิกเนเจอร์ 'ไข่มุกสีทอง' ที่ครองใจวัยรุ่น และสาวกชาไข่มุกมาแล้วกว่า 12 ประเทศหรือกว่า 350 สาขาทั่วโลก


รายละเอียด
เวลาเปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิด 10.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์, นักขัตฤกษ์ เปิด 10.00 น. เวลาปิด วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี , วันอาทิตย์ ปิด21.00 น. วันศุกร์ – วันเสาร์ , นักขัตฤกษ์ ปิด 21.30 น.
095-8895437

Complete


We have received your information