Si Racha's Charm

มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา

ในทุกจังหวัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเข้าไปตั้งอยู่ เราพยายามดึงเอาอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจของเมืองมาผสมผสานให้อยู่การออกแบบฟีเจอร์ของศูนย์และเช่นเดียวกับ "เซ็นทรัล ศรีราชา" ที่เราได้นำอัตลักษณ์มนต์เสน่ห์และความภาคภูมิใจของศรีราชาและชลบุรี หรือ Si Racha's Charm สู่สายตาคนทั้งประเทศในรูปแบบฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญต่างๆ ได้แก่

“ศรีราชา” Outdoor Signature
ฟีเจอร์ชื่อเมืองที่ตั้งตระง่านหน้าศูนย์การค้า

ที่ได้แนวคิดมาจากสะพานเชื่อมเกาะลอยในอดีต โดยตัววัสดุที่ใช้ทำ Signage ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หินอ่างศิลา ซึ่งเป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นโดยจะมีสีขาวนวลและสีเหลืองมันปู เนื้อหินเป็นเกล็ดเพชรแวววาว อันเป็นเอกลักษณ์ของครกหินอ่างศิลา เราได้นำความพิเศษดังกล่าวมาออกแบบสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) ที่ต่างสี ต่างลวดลาย ให้เป็นรูปร่างที่สื่อถึงลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ สลักออกมาในหินแต่ละแผ่น ทั้งรูปคลื่น, เกาะลอย และพระอาทิตย์ เป็นต้น จากนั้นจึงมาประกอบรวมกันเป็นตัวอักษรคำว่า ‘ศรีราชา’

Si Racha Textile
ชั้น G บริเวณทางเข้าศูนย์การค้า

ที่ตกแต่งด้วยลวดลาย ‘ผ้าทอคุณย่าท่าน’ ซึ่งได้แนวคิดมาจากการทอผ้าด้วยมือแบบโบราณของชาวบ้านปึก-อ่างศิลา อันมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ได้เเก่ ลายไส้ปลาไหล ลายนกกระทา ลายสมุก ลายดอกพิกุล (เต็มดอกและครึ่งซีก) ลายหางกระรอก ลายตาหมากรุก ลายราชวัตร ลายผ้าเชิง ลายทางรอบตัว ลายทางลง ลายตากระแกรง ลายลิ้นโป้ว โดยโซน Si Racha Textile นี้ ได้ถูกออกแบบโดยการปรับและลดทอนเครื่องทอผ้าให้เป็นชุดงานแขวน และเป็นการจำลองขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทอผ้าขณะกำลังทอผ้าลายดอกพิกุล

House of Carpenter
ชั้น G บริเวณ โซน Si Racha Village

จุดหมายสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยบรรยากาศกึ่ง Semi-Outdoor ที่ผ่อนคลายท่ามกลางพื้นที่สีเขียว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการจำลองซุ้มไม้ที่เสมือนเป็นที่นั่งผ่อนคลายกลางป่าตัวโครงสร้างซุ้มและที่นั่งจำลองรูปแบบมาจากไม้หมอนทางรถไฟ อันได้แนวคิดมาจากโรงเลื่อยไม้ศรีราชา และ เส้นทางรถไฟศรีมหาราชาจุดเริ่มต้นจากโครงการรถไฟเล็กลากไม้สายตะวันออกสายแรกของประเทศไทย โดยมีการเพิ่มการหยดสีโทนฟ้าเพื่อสื่อความหมายถึงท้องทะเลของศรีราชา

Tiger + Neko Sculpture
ชั้น 1 บริเวณโซน Asian Village

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนศรีราชา ซึ่งเป็นรูปปั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์สองชนิดคือ ‘เสือ’ ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และ ‘แมว’ ในรูปแบบรูปปั้นแมวกวัก – Maneki Neko ที่ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจะนำเงินทองและโชคลาภมาให้แก่เจ้าของ และหากเอาไปตั้งในร้านค้าก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านเช่นเดียวกับนางกวักของไทย

Complete


We have received your information