SE-ED Book Carnival
days
hrs
min
sec
12-21 September
10:00 - 22:00
ลานกิจกรรมชั้น 1

SE-ED Book Carnival

SE-ED Book Carnival ขนทัพขบวนหนังสือดี ราคาพิเศษ โปรโมชั่นสุดคุ้ม พร้อมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมาให้ทุกท่านได้เลือกช้อปความรู้ เสริมปัญญากันแบบจุใจ
ฟรี ร่วมกิจกรรมแสนสนุก (เฉพาะวันที 17-18 ก.ย. 65)
1. กิจกรรมระบายสี
2. กิจกรรมเล่านิทาน
3. กิจกรรมต่อ jigsaw
พบกันวันที่ 12-21 ก.ย. 65
ลานกิจกรรมชั้น 1

CALENDAR


Events you might be interested in

Get lifestyle updates from us

The specified form no longer exists or is currently unpublished.

Complete


We have received your information